Речник: Общо знание

 • Бургас

 • България

 • Варна

 • Витоша

 • Добруджа

 • Пирин

 • Пловдив

 • Рила

 • Родопи

 • София

 • Стара планина

 • Черно море

 • второкласник

 • входно ниво

 • входно равнище

 • град

 • грамотен

 • грешен

 • грешка

 • гума

 • доказателство

 • домашна работа

 • допълвам

 • екран

 • есен

 • заглавие

 • задавам въпрос

 • задача

 • замествам

 • запазвам

 • звук

 • зима

 • изброявам

 • изреждам

 • изтривам

 • изходно ниво

 • изходно равнище

 • изяснявам

 • илюстрация

 • илюстрация

 • информация

 • календар

 • клас

 • класна стая

 • колона

 • компютър

 • копирам

 • кошче

 • лаптоп

 • лято

 • микрофон

 • мишка

 • мнение

 • монитор

 • неправилен

 • несъгласие

 • обобщение

 • образувам

 • обучение

 • общество

 • общност

 • обяснявам

 • описание

 • описвам

 • определям

 • отговарям

 • отговарям на въпрос

 • оформление

 • оформям

 • папка

 • план

 • плат

 • подготвям

 • подготовка

 • подобие

 • подреждам

 • подчертавам

 • попълвам

 • последователност

 • правилен

 • преговор

 • предмет

 • предмет

 • премествам

 • преобразувам

 • преписвам

 • прилика

 • принтер

 • проверка

 • проверка

 • пролет

 • променям

 • пропускам

 • процент

 • процент

 • първокласник

 • работа в клас

 • разграничавам

 • разлика

 • различавам

 • ред

 • род

 • самостоятелна работа

 • свойство

 • село

 • семейство

 • социална мрежа

 • социални медии

 • сравнявам

 • стъкло

 • схема

 • съгласие

 • съпоставям

 • съставям

 • таблет

 • телефон

 • тест

 • тетрадка

 • третокласник

 • уебкамера

 • употребявам

 • упражнение

 • урок

 • учебник

 • ученик

 • училище

 • учител

 • файл

 • хартия

 • четвъртокласник

 • чин