Речник: Математика

 • арабска цифра

 • брой

 • броя

 • везна

 • височина

 • геометрична задача

 • геометрична фигура

 • геометрично тяло

 • градус (мерна единица за ъгъл)

 • грам

 • грам

 • двуцифрено число

 • деление

 • делено (знак за деление)

 • делимо

 • делител

 • деля

 • десетици

 • десетична дроб

 • десетична запетая

 • дециметър

 • диаметър

 • дроб

 • дробно число

 • единици

 • една втора

 • една стотна

 • една трета

 • една хилядна

 • едно наум

 • едноцифрено число

 • естествено число

 • задача

 • знаменател

 • изваждам

 • изваждане

 • изваждане без преминаване

 • изваждане с преминаване

 • квадрат

 • квадратен метър

 • квадратен сантиметър

 • квадратна мерна единица

 • килограм

 • килограм

 • километър

 • километър

 • конус

 • кръг

 • куб

 • куб

 • кълбо

 • линия

 • литър

 • лице (на фигура)

 • магически квадрат

 • математика

 • медиана

 • мерна единица

 • метър

 • метър

 • милилитър

 • милиметър

 • минус

 • многоцифрено число

 • многоъгълник

 • множество

 • множител

 • намирам лицето

 • намирам обиколката

 • неправилна дроб

 • нечетно число

 • нула

 • обем

 • обикновена дроб

 • обиколка (на фигура)

 • окръжност

 • опростяване на обикновена дроб

 • остроъгълен триъгълник

 • остър ъгъл

 • отговор (на задача)

 • отрицателно число

 • отсечка

 • паралелепипед

 • пергел

 • петоъгълник

 • пирамида

 • плюс

 • по (знак за умножение)

 • по-голямо (знак)

 • по-малко (знак)

 • положително число

 • прав ъгъл

 • права

 • правилна дроб

 • правоъгълен триъгълник

 • правоъгълник

 • привеждане под общ знаменател

 • призма

 • проверка

 • произведение

 • прост множител

 • просто число

 • процент

 • процент

 • пъти по-голямо

 • пъти по-малко

 • равно

 • равнобедрен триъгълник

 • равностранен триъгълник

 • радиус

 • разлагане на прости множители

 • разлика

 • разместително свойство

 • рационално число

 • реално число

 • решавам (задача)

 • решение (на задача)

 • римска цифра

 • ромб

 • сантиметър

 • сантиметър

 • сбор

 • сбор на ъглите в триъгълника

 • скоби

 • смесено число

 • смятам

 • стотици

 • страна (на фигура)

 • сфера

 • събираемо

 • събирам

 • събиране

 • събиране без преминаване

 • събиране с преминаване

 • съдружително свойство

 • съкращаване на дроб

 • съставно число

 • текстова задача

 • транспортир

 • трапец

 • трицифрено число

 • триъгълник

 • тъп ъгъл

 • тъпоъгълен триъгълник

 • умалител

 • умаляемо

 • умножавам

 • умножение

 • фигура

 • хиляди

 • цилиндър

 • цифра

 • цяло число

 • частно

 • четириъгълна пирамида

 • четириъгълник

 • четно число

 • числител

 • число

 • шестоъгълник

 • ъглополовяща

 • ъгъл