Резултати

Посещение на д-р Ивелина Стоянова и д-р Славина Лозанова (Институт „Науки за глухите хора“) в Gallaudet University, САЩ, където бяха представени някои начални резултати от работата ни по проекта по време на STEM Sign Language Lexicon Workshop (1 – 2 март 2023).