За нас

Академията “Анди и Ая” е създадена през 2017 година и основната й мисия е да бъде място, където децата развиват личния си потенциал, да се вдъхновят и да учат чрез преживяване и игра и не на последно място – да придобият увереност и самочувствие. Нашата философия залага на това, че всяко дете е Вселена – затова използваме индивидуален подход в обучението, следваме темповете на децата и стимулираме силните им страни. Основната ни цел е да разработваме и прилагаме иновативни образователни подходи, които отчитат динамичните обществени процеси и съчетават развиване на комуникативните умения и логическото мислене, запознаване с изкуството и културата, използването на новите технологии.

Академията се управлява от неправителствената организация „Силата на глухите деца“.