Начало

„Жестословник: речник от основни жестове за началното образование“

В края на 2022 година стартирахме проекта „Жестословник: речник от основни жестове за началното образование“, който е финансиран по програмата „Ти и Lidl за по-добър живот“. Проектът ще се изпълнява в рамките на 6 месеца и е своеобразно продължение на работата ни по предоставяне на жестов превод на 1200 видеоматериала към образователната платформа „Уча се“.

Проектът има за цел създаването на подробна концепция за ЖЕСТОВ РЕЧНИК от основни понятия, свързани с обучението в началното училище. Речникът ще обхваща поне 1000 речникови единици, снабдени със следните компоненти: (а) словесно представяне; (б) жестово представяне; (в) обяснение на достъпен език за деца в начална училищна възраст; (г) илюстративен материал – илюстрация (за конкретни понятия); (д) илюстративен материал – примери за употреба в учебното съдържание; (е) връзки с други думи – синоними, антоними, сродни/производни думи и др.; (ж) връзки с други жестове – подобни жестове, производни, обяснителни и др.

Проектът е финансиран по програмата „Ти и Lidl за по-добър живот“.
Лого Lidl

Проектът се изпълнява от:

Лого на Академия „Анди и Ая“ Лого на Института